UM Radomsko

o gminie

Dokumenty

Brak dokumentów
Jedną z form konsultacji społecznych jest zbieranie uwag, komentarzy i propozycji zmian doprojektów różnego typu dokumentów (takich jak plany rozwoju, strategie, projekty uchwał, plany zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, projekty inwestycyjne, edukacyjne itp.).
Na portalu Wspoldecydujemy.pl można takie konsultacje przeprowadzić on-line.
Tradycyjne konsultacje społeczne często polegają na tym, że twórca dokumentu (np. samorząd gminny) upublicznia jego treść w swojej siedzibie i na stronie BIP, a osoby zainteresowane mogą zgłaszać do niego uwagi w formie oficjalnego pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
Na portalu Wspoldecydujemy.pl uwagi można przesłać bezpośrednio przez formularz internetowy.
Słabością tradycyjnych konsultacji społecznych często bywa fakt, że ich organizator nie ma obowiązku uwzględnić zgłoszonych uwag, ani nawet… odpowiedzieć ich autorom.
Mechanizmy wbudowane w portal Wspoldecydujemy.pl ułatwiają udzielenie odpowiedzi każdemu, kto przesłał swoje uwagi.
Jednocześnie podkreślamy, że jeśli to tylko możliwe, warto się spotykać i dyskutować kluczowe kwestie z osobami zainteresowanymi, ZANIM powstanie pierwsza wersja dokumentu!