Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

o gminie

Ankieta dotycząca budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego ...


ANKIETA
Wody mineralne i związane z nimi uzdrowisko Wysowa
Wody mineralne i związane z nimi uzdrowisko Wapienne
Stadnina Koni Huculskich
Ignacy Łukasiewicz i związana z nim spuścizna przemysłu naftowego
Łemkowszczyzna – język, kultura, zwyczaje i obrzędy religijne
Architektura drewniana – cerkwie, kościoły
Architektura wokół historii rodów Karwacjanów i Gładyszów
Puszcza Karpacka – cenne przyrodniczo lasy, siedlisko dzikiej zwierzyny
Zalew Klimkówka
Przyroda
Magurski Park Narodowy
Kuchnia lokalna
Święto Rydza
Kromer Festiwal
Dni Gorlic
Spotkania Teatralne INNOWICA
Pogórzańskie Atrakcje Naukowe
Watra Łemkowska
Międzynarodowy Zlot Motocykli
Dni Kultury Żydowskiej
Dni Huculskie
Rajd Magurski
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej
Panorama Kultur
Bieg Naftowy
K2 Roll and Ski
Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami
Ambient Festival
Wizerunek oparty o różnorodność kulturową i wyznaniową zwiększyłby zainteresowanie Regionem
Znam miejsca na terenie Regionu (atrakcje turystyczne, hotele, pensjonaty, restauracje), które chętnie poleciłbym mojej rodzinie i znajomym
Wśród naszej społeczności lokalnej jest sporo osób, które kultywują tradycję, wśród których folklor jest żywy (stroje ludowe, zwyczaje)
Podczas targów, festynów mam okazję smakować produkty lokalne: specjały kulinarne z Beskidu Gorlickiego
Moich gości zawsze zachwyca piękno krajobrazu i natury, lubią u mnie odpoczywać
Flisz karpacki stanowi o charakterystycznej budowie Regionu takiej jak formy skalne, jaskinie, osuwiska
Rękodzieło, tradycyjne przedmioty użytkowe stanowią atrakcyjną pamiątkę z naszego Regionu
Mianem Pogórzanie można określić większość mieszkańców Regionu
Kultura żydowska odegrała znaczną rolę w rozwoju Regionu
Łemkowie stanowią istotną grupę mieszkańców Regionu
METRYCZKA