Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

o gminie

Ankieta dotycząca budowania marki lokalnej Beskidu Gorlickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego Powiatu Gorlickiego (zwanego dalej Regionem) tj. zamieszkujących gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie i Miasto Gorlice.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” podjęła się budowania marki lokalnej, która pozwoli wyróżnić nasz Region spośród innych, dostarczy powodów do dumy swoim mieszkańcom oraz przestrzeni do rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej, dając szansę osobom poszukującym aktywności zawodowej.

Podstawą do przygotowania niniejszej ankiety stały się wyniki spotkań z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami lokalnymi i osobami prywatnymi z Regionu, które odbyły się (I-II.2017 r.) z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”, jednostek samorzadu terytorialnego z obszaru powiatu i Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Państwa propozycje i uwagi są dla nas bardzo ważne, będą miały istotny wpływ na działania promocyjne i rozwojowe podejmowane na rzecz Regionu. 


Ankieta zakończona