Miasto Podkowa Leśna

Miasto Podkowa Leśna

o gminie

Budżet partycypacyjny 2017 Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Miasto Podkowa Leśna
Etap 4 Liczba zgłoszonych projektów: 8

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Kto może głosować?

 1. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Podkowy Leśnej, które ukończyły 13 lat. Nie jest istotne, czy jesteś w Podkowie Leśnej zameldowany – liczy się to, czy faktycznie tu mieszkasz.
 2. Podczas wypełniania karty do głosowania każdy głosujący oświadcza, że jest mieszkańcem lub mieszkanką Podkowy Leśnej i podaje swój adres zamieszkania oraz numer PESEL. Wszystkie dane osobowe są chronione przez Urząd Miasta Podkowa Leśna i nie będą wykorzystywane do innych celów niż ustalenie wyników głosowania.


Ile zadań można poprzeć w głosowaniu?

 1. Każdy z nas będzie mógł poprzeć maksymalnie trzy projekty
 2. Wybranie przez nas projekty nie moga przekroczyć w sumie 100.000zł

Przebieg głosowania:

 1. Mozesz glosować poprzez ankietę internetową zamieszczoną poniżej lub oddać głos na tradycyjnej karcie do głosowania.
 2. Karty można pobrać w Internecie od godz. 0:00 w dniu 1 października do godz. 24.00 w dniu 9 października 2016 r., oraz w punktach do głosowania. Samo głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa do 9 października 2016 r.

Lista punktów do głosowania:

 • Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 ( pon. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-14);
 • Przychodnia BASIS, ul. Błońska 46 (pon. – pt. 8-18);
 • Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Błońska 50 (pon.,czw., pt. 10.30-18.30; wt., sob. 10.30-14.30; śr. 10.30-19.00);
 • CKiIO, ul. Świerkowa 1 (pon.-pt. 10-18 oraz w czasie imprez);
 • CKiIO, ul. Lilpopa 18 (pon.-pt. 10-18 oraz w czasie imprez);

Ustalenie wyników głosowania:
Oddane głosy zostaną zliczone tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż do 17 października 2016 r. Po zliczeniu głosów zostaną przedstawione listy z wynikamiLiczba zgłoszonych projektów: 8

Projekty:

1. KULE BULE
2. Boisko do piłki siatkowej plażowej
3. Wymiana słupków bezpieczeństwa oraz barier ochronnych według projektu spójnego dla całego miasta
4. Nasadzenia drzew iglastych (sosna,świerk) i krzewów kwitnących (lilaki, bez) w Podkowie Leśnej
5. Hotspot w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
6. Młodzieżowa strefa aktywnosci
7. Żywa architektura w Mieście Ogrodzie
8. Wiata na rowery
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.