Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

o gminie

Sondaż dotyczący grup docelowych, narzędzi komunikacyjnych a także monitoringu i ewaluacji dla strategii rozwoju obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.
W ramach prac nad strategią rozwoju wyłonione zostały grupy do których w szczególny sposób winny być kierowane nasze działania. Niniejszy sondaż bada opinie społeczne dotyczące wyboru wyróżnionych grup. Sondaż jest kierowany do mieszkańców gmin: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, , Turek (gmina wiejska) i Władysławów. Sondujemy również preferencje dotyczące narzędzi komunikacyjnych a także monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju i LGD.


Sondaż zakończony - Wyniki poniżej

Podstawowe

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym

Wyraź swoją opinie

Badanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców obszaru LGD Turkowska Unia Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 23.mar.2016

Częścią Lokalnej Strategii Rozwoju jest oferowanie mieszkańcom szkoleń, które pozwolą zrea

więcej >

Funkcjonowanie LGD

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 05.paź.2016

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państw

więcej >