Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

o organizacji

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Lokalna Grupa Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność lokalną i promuje obszar oraz wspiera i upowszechnia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.