Plan komunikacji

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.
Konsultacje dokumentu trwają do: 14.12.2015
Celem ogólnym planu komunikacji jest zapewnienie efektywnej, bieżącej komunikacji pomiędzy LGD a interesariuszami z obszaru działania LGD, co w efekcie przełoży się na skuteczne zrealizowanie zapisów LSR zgodnie z potrzebami i zidentyfikowanymi problemami. Cel ogólny będzie realizowany poprzez wymienione w planie cele szczegółowe.

Konsultowany dokument do pobraniaKonsultacje tego dokumentu zostały zakończone

Konsultacje tego dokumentu zostały zakończone

Wyraź swoją opinie

Badanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców obszaru LGD Turkowska Unia Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 23.mar.2016

Częścią Lokalnej Strategii Rozwoju jest oferowanie mieszkańcom szkoleń, które pozwolą zrea

więcej >

Funkcjonowanie LGD

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 05.paź.2016

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państw

więcej >