Miasto Jordanów

Miasto Jordanów

o gminie

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2018

Miasto Jordanów

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa pokój nr 7 oraz na stronie www.jordanow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018.
Wyniki głosowania
Nadszedł czas poznać wyniki głosowania w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego !!!
Zwycięskim projektem zostało zadanie „Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan”.
Nr Zadanie Liczba głosów
1. Poprawa jakości życia Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec ”Krętą ścieżką poprzez las”
 
264
2. Rynek Jordanowski w kolorach tęczy
 
69
3. Siłownia terenowa 67
4. Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan 404
5. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie 178

W głosowaniu oddano łącznie 1077 głosów, w tym głosów
  ważnych 982, nieważnych 95
 
Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.
 
Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji,
za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań


W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.