Maków Podhalański

Maków Podhalański

o gminie

Budżet obywatelski dla Makowa Podhalańskiego 2018

Maków Podhalański
Etap 4 Liczba zgłoszonych projektów: 7

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok - 25 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 50 000 zł dla Makowa Centrum. 

W dniu 30.09.2017 r. o północy zakończyło się głosowanie internetowe na projekty złożone przez

mieszkańców Makowa Podhalańskiego. W poniedziałek 03.10.2017r. nastąpiła weryfikacja numerów PESEL w celu sprawdzenia ich poprawności tj. potwierdzenia czy są mieszkańcami Makowa Podhalańskiego i ukończyli 16 rok życia.

 

Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Makowa Centrum:

Ilość głosów: : Rewitalizacja Starego Rynku 532

Ilość głosów: Ścieżka rekreacyjna rowerowo- spacerowa 141

Ilość głosów: : Park miejski 268

Ilość głosów: : Miasteczko Rowerowe 16

Ilość głosów: : Remont instalacji elektrycznej wymiana okien sali widowiskowej w budynku straży pożarnej OSP Maków Podhalański 98

 

Wyniki głosowania na zadanie dla Makowa Dolnego.

Ilość głosów: : Remont dachu , oraz pomieszczeń poddasza wraz z odświeżeniem elewacji. 297

Ilość głosów: : Siłowania zewnętrzna przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim 2

 

Na projekty z budżetu obywatelskiego mieszkańcy Makowa Centrum oraz Makowa Dolnego oddali łącznie 1544głosów, z czego 190 było głosami nieważnymi.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom oraz całemu zespołowi koordynacyjnemu za udział w Projekcie Budżetu Obywatelskiego dla Makowa Podhalańskiego Liczba zgłoszonych projektów: 7

Projekty:

1. OSP Maków Dolny : Remont dachu , oraz pomieszczeń poddasza wraz z odświeżeniem elewacji
2. Maków Centrum - Rewitalizacja Starego Rynku
3. Maków Centrum : Ścieżka rekreacyjna rowerowo- spacerowa - PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY WARUNKOWO
4. Maków Centrum : Park miejski
5. Maków Dolny : Siłowania zewnetrzna przy Szkole Podstawowej SPSK w Makowie Podhalańskim
6. Maków Centrum : Miasteczko Rowerowe
7. Maków Centrum: Remont instalacji elektrycznej wymiana okien sali widowiskowej w budynku straży pożarnej OSP Maków Podhalański
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.