Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

o gminie

GŁOSOWANIE - BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA I GMINY SKAWINA 2017

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Skawina, mam ukończone 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Wybierz 1 projekt, zaznaczając odpowiednie pole. W celu zweryfikowania danych osobowych należy wpisać numer PESEL, przy czym jest to głosowanie dobrowolne. Zaznacz pole - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. na cele związane z funkcjonowaniem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY określone Regulaminem oraz na ich przekazywanie partnerom FUNDACJI MILA. Po zakończonym głosowaniu - kliknij - WYŚLIJ! Zagłosować można tylko w jeden sposób: - poprzez głosowanie na kacie do głosowania, lub; - na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl - w zakładce - sondaże/głosowanie. W przypadku, gdy mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz - wszystkie jego głosy uznawane są za nieważne.


Sondaż zakończony - Wyniki poniżej

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE SKAWINA NA ROK 2017

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym