Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

o gminie

Budżet Obywatelski Gmina Skawina 2018

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy Skawina, mam ukończone 16 lat i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922). 1) Wybierz 1 projekt, zaznaczając odpowiednie pole. 2) W celu zweryfikowania danych osobowych należy wpisać numer PESEL, przy czym jest to głosowanie dobrowolne. 3) Zaznacz pole - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. na cele związane z funkcjonowaniem serwisu WSPÓŁDECYDUJEMY określone Regulaminem oraz na ich przekazywanie partnerom FUNDACJI MILA. 4) Po zakończonym głosowaniu - kliknij - WYŚLIJ! Zagłosować można tylko w jeden sposób: - poprzez głosowanie na kacie do głosowania, lub; - na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl - w zakładce - sondaże/głosowanie. W przypadku, gdy mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz - wszystkie jego głosy uznawane są za nieważne.


Sondaż zakończony - Wyniki poniżej

Podstawowe

Pobierz wykres z wynikami w formacie graficznym