Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

o gminie

Budżet Obywatelski dla miasta Miechowa w 2017 roku

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Budżet obywatelski to środki pieniężne wyodrębnione w ramach budżetu Gminy i Miasta Miechów, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta, w trybie i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów.
WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA MIECHOWA NA ROK 2017
Zadanie Liczba ważnych głosów oddanych papierowo Liczba ważnych głosów oddanych elektronicznie Suma
Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie 251 114 365
Bo do kosza trzeba dwojga – kosz dla Gimnazjum / SP 2 w Miechowie 71 47 118
Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie +festyn sportowy 81 195 276
Historia miechowskiej sceny muzycznej – wydanie książki wraz z płytą cd i winylem, produkcja koncertów promujących wydawnictwo 183 78 261
Wychowanie patriotyczne i szkolenie z zakresu obronności mieszkańców Gminy Miechów 84 71 155
Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej na os Sikorskiego w Miechowie 252 132 384
Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży 261 63 324
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce 679 121 800
Modernizacja nagłośnienia w sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie 163 48 211
Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na
ul. Słonecznej
304 167 471
RAZEM 2329 1036 3365

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/340/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2017, zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 150 000,00 zł

Do realizacji zostaje przyjęty projekt pn „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Trzydziestce” z kwotą 94 300,00 zł

W chwili obecnej analizowana jest możliwość realizacji drugiego projektu pn „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na ul. Słonecznej”, pod warunkiem zwiększenia środków w ramach budżetu obywatelskiego i uzyskania prawa dysponowania nieruchomością (zadanie warunkowe).Szczegółowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2017 rok:
  1. Powołanie Zespołu Koordynującego – do 16.01.2017 r.
  2. Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań – od 18.01.2017 r. do 06.02.2017 r.
  3. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów – od 08.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
  4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które zostały odrzucone – w dniu 06.03.2017 r.
  5. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania – od 06.03.2017 r. do 27.03.2017 r.
  6. Głosowanie – od 07.03.2017 r. do 31.03.2017 r.
  7. Ogłoszenie wyników głosowania, zatwierdzenie listy projektów wybranych do realizacji – w dniu 10.04.2017 r.
Wszelkie informacje dotyczące BO dla miasta Miechowa dostępne są również w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju UGiM w Miechowie (tel. 41 38 300 40 wew. 35, 42, 53) oraz na stronie internetowej www.miechow.eu, zakładka "Budżet Obywatelski".
 
 

 


W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.