Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

o organizacji

Najnowsze Ankiety

Badanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców obszaru LGD Turkowska Unia Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 23.mar.2016

Częścią Lokalnej Strategii Rozwoju jest oferowanie mieszkańcom szkoleń, które pozwolą zrealizować cele wspólnie wypracowanej strategii i będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Ta ankieta służy właśnie zbadaniu takich potrzeb.

więcej >

Funkcjonowanie LGD

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 05.paź.2016

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państwa poziom zadowolenia z funkcjonowania LGD. Na jej podstawie będziemy mogli wyciągnąć wnioski, co do efektywności i jakości naszego funkcjonowania.

więcej >

Wyraź swoją opinie

Sondaż dotyczący wskaźnika oddziaływania do celów ogólnych strategii Turkowskiej Unii Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 16.gru.2015

Badamy Państwa opinie dotyczące wskaźników oddziaływania dla celów naszej strategii. Prosi

więcej >

Sondaż dotyczący grup docelowych, narzędzi komunikacyjnych a także monitoringu i ewaluacji dla strategii rozwoju obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. - 05.gru.2015

Sondaż jest częścią konsultacji społecznych nad powstającą strategią rozwoju dla obszaru T

więcej >