Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb"

o gminie

ANKIETA NA TEMAT EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM APLIKOWANIA O ŚRODKI Z BUDŻETU LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb"
Szanowni Państwo,
W celu podnoszenia jakości oraz oceny świadczonego doradztwa przez pracowników LGR „7 Ryb”, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie mierzenie jakości udzielonego przez Biuro doradztwa. Wypełnienie ankiety pozwoli na zweryfikowanie jakości udzielonego doradztwa i zidentyfikowanie ewentualnych problemów związanych z aplikowaniem o środki  i podjęcie odpowiednich działań mających na celu poprawę jakości świadczonego doradztwa i wsparcie beneficjentów w  procesie aplikowania o środki.

Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekroczyć 10 minut. Dziękujemy za poświęcony czas!


 


Ankieta zakończona