Ryglice

o gminie

PROJEKTY LOKALNE GM. RYGLICE - BUDŻET OBYWATELSKI

Ryglice
Etap 4 Liczba zgłoszonych projektów: 6

PROJEKTY LOKALNE zgłaszane przez mieszkańców Gminy Ryglice o wartości do 25 tys zł. obejmujące działania nakierowane na rozwój poszczególnych miejscowości.
PROJEKTY LOKALNE  zgłaszane przez mieszkańców Gminy Ryglice o wartości do 25 tys zł. obejmujące działania nakierowane na rozwój poszczególnych miejscowości.


Liczba zgłoszonych projektów: 6

Projekty:

1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej
2. Wymiana podłogi w remizie OSP Joniny
3. Bezpieczna droga dla pieszych
4. „Wiato-altana na boisku przy ul. Sportowej”
5. Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach
6. Uzupełnienie wyposażenia boiska sportowego w Uniszowej
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.