O stronie

Portal "Współdecydujemy" jest przeznaczony do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line. Z portalu mogą korzystać samorządy lokalne, instytucje podległe samorządom oraz organizacje pozarządowe prowadzące konsultacje na swoim terenie, a także mieszkańcy gmin z całej Polski, którzy poprzez portal mogą wyrazić swoją opinię, zgłosić problem czy też zaproponować rozwiązanie w określonej dziedzinie.

Portal umożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie:
- ankiety internetowej,
- wnoszenia uwag do przygotowanych dokumentów,
- budżetu partycypacyjnego / obywatelskiego (wraz z głosowaniem on-line na najciekawsze projekty),
- sondażu.

Planowane jest rozwijanie portalu o nowe narzędzia zbierania opinii i współdecydowania o ważnych dla mieszkańców sprawach.

Portal został sfinansowany w ramach projektu pt. "Dyskutujmy - Decydujmy - Działajmy", realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kawaleria i Urzędem Gminy Jordanów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Od 2015 roku portal jest rozwijany w ramach projektu pt. "Partycypacja - zróbmy kolejny krok!", realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z 8 gminami z woj. małopolskiego, w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z Funduszy EOG.
 

Wyraź swoją opinie

ANKIETA NA TEMAT EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM APLIKOWANIA O ŚRODKI Z BUDŻETU LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" - 28.gru.2017

Szanowni Państwo, W celu podnoszenia jakości oraz oceny świadczonego doradztwa przez prac

więcej >