O nasTwórcą portalu "Współdecydujemy" jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, która działa na rzecz trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności w Polsce i za granicą. Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.

Współodpowiedzialność za miejsce zaczyna się od wspólnego podejmowania decyzji, dlatego ważnym obszarem działania Fundacji MiLA jest wzmacnianie partycypacji obywatelskiej i dbanie o wysoką jakość prowadzonych przez samorządy konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że portal "Współdecydujemy" ułatwi dialog mieszkańców i władz samorządowych i stanie się narzędziem regularnej wymiany zdań, zbierania informacji o potrzebach, wyzwaniach i problemach, a także miejscem poszukiwania wspólnych rozwiązań.

Więcej informacji na temat działań Fundacji MiLA można znaleźć na stronie www.mila.org.pl

 

Wyraź swoją opinie

ANKIETA NA TEMAT EWENTUALNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM APLIKOWANIA O ŚRODKI Z BUDŻETU LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" - 28.gru.2017

Szanowni Państwo, W celu podnoszenia jakości oraz oceny świadczonego doradztwa przez prac

więcej >