Miasto Jordanów

Miasto Jordanów

o gminie

BUDZET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2017

Miasto Jordanów

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa pok. 7 lub 11 oraz na stronie www.jordanow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2017
Wyniki głosowania na poszczególne zadania dla Miasta Jordanowa

1. Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego (szacunkowy koszt 18 600,00)  
- Liczba ważnych głosów: 57
2. Wykonanie trybuny stacjonarnej i wiat rezerwowych oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan
(szacunkowy koszt 50 000,00)
- Liczba ważnych głosów: 150  
3. Remont generalny Sali widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie (szacunkowy koszt 50 000,00)
- Liczba ważnych głosów: 428
4. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców ulic Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Konopnickiej i 3 Maja poprzez zamontowanie lamp ulicznych, ławek i koszy na śmieci (szacunkowy koszt 50 00,00)
- Liczba ważnych głosów: 89
5. Ścieżka rowerowo- spacerowa (szacunkowy koszt 25 000,00)
 - Liczba ważnych głosów: 607
6. Cztery pory roku na Jordanowskim rynku  (szacunkowy koszt 50 000,00)
- Liczba ważnych głosów: 45
7. Odtworzenie radiowęzła miejskiego (szacunkowy koszt 22 500,00)
- Liczba ważnych głosów: 6
8. Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów września 1939 r. w Jordanowie
 (szacunkowy koszt 50 000,00)
- Liczba ważnych głosów: 108
Zwycięskim projektem zostało zadanie : Ścieżka rowerowo- spacerowa
 
W związku z tym, że powyższy projekt nie obejmuje pełnej kwoty przeznaczonej w budżecie obywatelskim zadanie:  Remont generalny Sali widowiskowo - szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie zostanie rekomendowany do realizacji po negocjacjach z projektodawcą w celu korekty budżetu zadania.
 
W głosowaniu oddano łącznie 1623 głosów, w tym głosów ważnych 1490, nieważnych 133.
 
Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji,
za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań.
 
 


W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.