Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców. o organizacji

Najnowsze Ankiety

Ankieta dot. produktów lokalnych z obszaru Doliny Karpia

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych - 02.cze.2015

Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru Doliny Karpia (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice i Tomice) i dot. roli produktów lokalnych.Użyte skróty w ankiecie: DK–Dolina Karpia, SDK-Stowarzyszenie Dolina Karpia

więcej >

Ankieta dot. budowania marki lokalnej Korony Północnego Krakowa

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych - 01.gru.2014

Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru Korony Północnego Krakowa, tj. gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce. Dotyczy ona budowania marki lokalnej tego obszaru.

więcej >