Dokumenty

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa

15.kwi.2016

Przedstawiamy regulamin zaprezentowany podczas spotkania informacyjno- konsultacyjnego w dniu 5 kwietnia 2016 r.

więcej >

Koncepcja zagospodarowania wielofunkcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców Michałowic

30.gru.2015

Projekt zagospodarowania placu w Michałowicach został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w efekcie badań ankietowych, wywiadów indywidualnych i grupowych oraz warsztatów planistycznych, które odbyły się w dniach 9-10.11.2015 w bibliotece w Michałowicach.

więcej >

Plan komunikacji

11.gru.2015

Plan komunikacji jest częścią LSR i opisuje jak LGD TUR będzie komunikować się z lokalną społecznością i w jaki sposób zapewnione zostaną kanały przepływu informacji zwrotnej - od społeczności lokalnej do LGD.

więcej >

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego

11.cze.2015

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego

więcej >

Ulotka informacyjna Budżet Obywatelski 2015

11.cze.2015

Ulotka informacyjna Budżet Obywatelski 2015

więcej >
Jedną z form konsultacji społecznych jest zbieranie uwag, komentarzy i propozycji zmian doprojektów różnego typu dokumentów (takich jak plany rozwoju, strategie, projekty uchwał, plany zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, projekty inwestycyjne, edukacyjne itp.).
Na portalu Wspoldecydujemy.pl można takie konsultacje przeprowadzić on-line.
Tradycyjne konsultacje społeczne często polegają na tym, że twórca dokumentu (np. samorząd gminny) upublicznia jego treść w swojej siedzibie i na stronie BIP, a osoby zainteresowane mogą zgłaszać do niego uwagi w formie oficjalnego pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
Na portalu Wspoldecydujemy.pl uwagi można przesłać bezpośrednio przez formularz internetowy.
Słabością tradycyjnych konsultacji społecznych często bywa fakt, że ich organizator nie ma obowiązku uwzględnić zgłoszonych uwag, ani nawet… odpowiedzieć ich autorom.
Mechanizmy wbudowane w portal Wspoldecydujemy.pl ułatwiają udzielenie odpowiedzi każdemu, kto przesłał swoje uwagi.
Jednocześnie podkreślamy, że jeśli to tylko możliwe, warto się spotykać i dyskutować kluczowe kwestie z osobami zainteresowanymi, ZANIM powstanie pierwsza wersja dokumentu!