Budżety obywatelskie

Budżet obywatelski dla Makowa Podhalańskiego 2018

Maków Podhalański - 07.cze.2017

Mieszkańcy Makowa Podhalańskiego mogą zdecydować o wydatkach na przyszły rok - 25 000 zł do rozdysponowania dla Makowa Dolnego i 50 000 zł dla Makowa Centrum.

więcej >

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2018

Miasto Jordanów - 18.maj.2017

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa pokój nr 7 oraz na stronie www.jordanow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018.

więcej >

Budżet Obywatelski dla miasta Miechowa w 2017 roku

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie - 17.sty.2017

Budżet obywatelski to środki pieniężne wyodrębnione w ramach budżetu Gminy i Miasta Miechów, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta, w trybie i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów.

więcej >

PROJEKTY LOKALNE GM. RYGLICE - BUDŻET OBYWATELSKI

Ryglice - 17.paź.2016

PROJEKTY LOKALNE zgłaszane przez mieszkańców Gminy Ryglice o wartości do 25 tys zł. obejmujące działania nakierowane na rozwój poszczególnych miejscowości.

więcej >

Budżet partycypacyjny 2017 Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Miasto Podkowa Leśna - 20.wrz.2016

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

więcej >
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze!
Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.